שירות לקוחות
11 Netivot Street, Herzliya 03-6161026 09-8348646

סולם טלסקופי מצב מקופל

סולם טלסקופי מצב מקופל

הסולם הטלסקופי במצב קיפול מינימלי

תפריט נגישות